Bulevardi Zogu I, Tirane [email protected]

  • Bulevardi Zogu I, prane Ministrise se Drejtesise, Tiranë, Shqipëri NIPT: L31308037
  • [email protected]
  • +355.68.603.0230

ISO 14001

ISO 14001 është një standard që i referohet sistemit të menaxhimit të mjedisit.

Pavarësisht fushës së aktivitetit dhe dimensionit të saj, një shoqëri mund të zgjedhë të implementojë dhe të certifikojë sistemin e menaxhimit të mjedisit sipas standardit ndërkombëtar ISO 14001.

ISO 14001:2015 përqëndrohet tek identifikimi i atyre aktiviteteve që mund të gjenerojnë aspekte domethënëse në mjedis dhe tek aplikimi i masave kontrolluese. Qëllimi është ulja ose eleminimi i efekteve negative mbi mjedisin të lidhura me aktivitetet e shoqërisë.

Aplikimi i ISO 14001 ndihmon shoqërinë të përmirësojë performancën e saj mjedisore nëpërmjet uljes së sasisë të mbetjeve të gjeneruara dhe përdorimin me efikasitet të burimeve natyrore.

RIGCERT është i akredituar për certifikimin e sistemeve të menaxhimit sipas standartit ISO 14001:2015. Certifikatat e lëshuara nga ne gëzojnë njohje të plotë.

Open chat
Përshëndetje! Si mund t'ju ndihmojmë?
Përshëndetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?