Bulevardi Zogu I, Tirane [email protected]

  • Bulevardi Zogu I, prane Ministrise se Drejtesise, Tiranë, Shqipëri NIPT: L31308037
  • [email protected]
  • +355.68.603.0230

ISO/IEC 27001

Informacioni është vlera më e mirë e një shoqërie prandaj dhe duhet mbrojtur në mënyrën e duhur. Kur themi informacione i referohemi: kontratave, planeve, të dhënave personale, informacioneve financiare, rezultateve të kërkimeve dhe zhvillimeve, vlerave intelektuale, etj.

Siguria e informacionit zakonisht përcaktohet duke përdorur tre elemente - Konfidencialiteti (informacioni është i disponueshëm vetëm për përdoruesit e autorizuar), Integriteti (informacioni është i plotë dhe i saktë) dhe Disponueshmëria (përdoruesit kanë qasje në informacion kur kërkohet).

ISO/IEC 27001 përcakton kërkesat për një sistem të menaxhimit të sigurisë së informacionit që mund të zbatohet dhe certifikohet në çdo shoqëri, pavarësisht nga madhësia e saj dhe pavarësisht nga kategoria e informacionit të përpunuar.

Ky standard përqendrohet në identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve të sigurisë dhe zbatimin e kontrolleve të përshtatshme për të mbrojtur informacionin, pavarësisht suportit te tij (p.sh. letër, elektronike).

RIGCERT ofron shërbime të akredituara të certifikimit për sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit sipas ISO/IEC 27001:2013. Kështu, certifikimi juaj gëzon njohje të plotë.

Open chat
Përshëndetje! Si mund t'ju ndihmojmë?
Përshëndetje!
Si mund t'ju ndihmojmë?